2006-07-04

Fylkeskommunen støtter Generator.

Filed under: — Per @ 9.55 am

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilget 27. juni kr. 200.000 til Generator. Dette betyr svært mye for prosjektet fordi det øker rammen for de innsendte prosjektforslagene. Dermed får Generator større muligheter til å vise flere ulike typer kunstinngrep, noe som igjen vil bidra til en bredere diskusjon om hvordan kunsten kan inngå i den offentlige samtalen i samfunnet.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.