Frøydis Lindén

“Hvor kommer du fra?”

Frøydis Lindén har en mastergrad i agroøkologi (2002) og en bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Bergen (seksjon for keramikk, 2006). Hun har tidligere stilt ut i København og Bergen.

I sitt Generator-prosjekt har hun invitert 20 kafégjester i Trondheim til å svare på spørsmålet ’Hvor kommer du fra?’. Svaret uttrykkes i et objekt som lages av en håndfull leire, og i en skriftlig beskrivelse av objektet og historien bak. Objektene er så støpt i porselen, og de presenteres sammen med historiene ute i byrommet. Arbeidet blir dermed et møte mellom det private og det offentlige rom, - og kanskje et apropos til historisk praksis med ’store menn i bronse’ på prominente steder.

Last ned en liste over objekter og steder her:
beskrivelser-av-plassering.pdf
Last ned et kart med liste over prosjektene her:
kart-revidert-juli.pdf

Foto: Vegar Moen
© Generator

fl-1.jpg

fl-5.jpg

fl-19.jpg

fl-31.jpg

fl-37.jpg

fl-38.jpg

fl-40.jpg

fl-45.jpg

fl-48.jpg

fl-51.jpg

froydis-sommerveita.jpg