27 april 2006

Generator på Statoil

Lagret under: — Per @ 16:50

Generator ble idag presentert for en gruppe inviterte fra næringslivet
på et møte i Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim.

Dette er det første i en rekke fremstøt for å styrke finansieringen av prosjektet
og samtidig utvide eierskapsfølelsen og engasjementet for Generator i Trondheim.

24 april 2006

diskusjon

Lagret under: — larserli @ 15:07

Her kommer tekst med
omtale, kritikk og diskusjon
omkring Generator.