4 april 2007

Hvorfor New Meaning/Dialog

Lagret under: — New Meaning @ 16:11

Hvordan har vi kommet til New Meaning/Dialog prosjektet?

New Meaning er en organisasjon som har jobbet med unge med interkulturell bakgrunn siden 2000. New Meanings hovedmål har vært å effektivisere flyktningers og innvandreres integrering. Vi har forsøkt å skape muligheter hvor deltakerne kan utrykke sine meninger og vise sine kunnskaper. I tillegg ønsket vi å være en arena der man kan fortelle om sine egne verdier, kultur og tradisjoner. Magasinproduksjon i papir og på nett, spill, nettradio og liveshow var noe av de viktigste aktivitetene av New Meaning. Det var både norske og flyktninger med på New Meaning.

På basis av et forslag fra en våre kollegaer i New Meaning, begynte vi å tenke på dialog og konflikthåndtering. Vi hadde flere møter og diskusjoner om behovet for dialog, ikke voldelig kommunikasjon og konflikthåndtering. Gruppens mening er at behovet for å kunne noe om dialogteknikker og om ikke voldelig kommunikasjon er svært stort i vårt lokale samfunn.
Målet med prosjektet er å fremme dialog og konflikthåndtering samt ikkevoldelige kommunikasjon. Vi mener at alle har lov å være enten enig eller uenige med hverandre. Men vi må lære å tolerere og forstå hverandres meninger. Samtidige må vi lære å utrykke våre meninger uten å fornærme andre. Hvis man forstår hverandre i det samfunnet man bor, har man kommet i gang med integrasjon og med å skape et varmere miljø blant dets innbyggere.

For levere et godt produkt trengte vi en del kursing om dialog, konfliktshåndtering, ordstyring, osv. Derfor har vi tatt kontakt med aktuelle organisasjoner blant annet Nansenskolen og Norsk fredssenter og bedt dem å ha kurs for oss.

Vi (prosjektlederne) holder nå på med å kvalifisere oss gjennom flere kurser. Vi er snart klare til å gjennomføre dialogseminarer og workshops for våre målgrupper. Vi har planlagt å ha det første seminaret for voksne innvandrere som enten går på skole eller norskkurs i Trondheim. Vi har to hovedmål eller forventinger fra det første seminaret. Først ønsker vi å fremme dialogideer, og konflikthåndteringsmetoder til deltakerne. Dessuten ønsker vi å identifisere noe av de ressurssterke deltakerne som kan være med oss i framtidens prosjekter. Vi vet at det finnes mange ressurssterke personer blant flyktninger og innvandrere. Vi vil motivere dem å engasjere seg og dele sine erfaringer og kunnskaper med andre for skape et varmere miljø.

Jamil Naser Seyed