Katya Sander

Katya Sander har sin utdanning fra København og New York men bor og arbeider nå i Berlin. I tillegg til å delta på årets Documenta har hun stilt ut og gjort prosjekter i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Østerike og USA (New York). Hun arbeider på svært ulike måter avhengig av tema, sted og kontekst. Hun har f.eks. laget prosjekter om forholdet mellom tekst og bilde i avisens offentlige rom (Politiken, København), om for- og baksiden av Wiens turist-fasade (eget turistkart over byens prostitusjonsgater), og om trygghetsbehovet i velstående danske villastrøk (Odense).

Katyas Sanders Generatorprosjekt “Fanism” tar utgangspunkt i det fenomen at man er aktiv ‘fan’ av noe - i dette tilfelle en fotballklubb. Kunstneren har en pågående dialog med medlemmer av supporterklubben og undersøker betydningen av begreper som ‘forventninger’, ‘her og nå’ og ‘hendelsen’. Prosjektet vil også legge vekt på det store frivillige arbeidet som mange supportere gjør, spesielt i forbindelse med kortvarige visuelle markeringer på kampene (såkalte TIFOs).

Prosjektet “Fanism” vil realiseres i samarbeid med Rosenborg Ballklubb RBK og deres supportere, ’Kjernen’. Første del av prosjektet vil bli vist i tilknytning til RBKs hjemmekamp på Lerkendal stadion 23. september.

Katya Sander’s web site - Katya Sanders egne nettsider

Fotos fra produksjonsprosessen og presentasjonen på Lerkendal 23. september, hvor 20-30 supportere var involvert:

hall_1b.jpg

hall_2b.jpg

hall_3b.jpg

stadium-a.jpg

stadium-b.jpg

stadium-c.jpg

stadium_1b.jpg

stadium_2b.jpg