Vigdis Haugtrø og Jan de Gier

Kunstnernes beskrivelse av prosjektet “Husly”:

Husly er en liten bopel vi setter opp, som en del av Generator kunstprosjekt i Trondheim, fra 9.juni til 30. september 2007. Objektet skal stå på hjørnet av Frostakaia, ved siden av Fosenkaia, vis-a-vis Ravnkloa; på en brakk udefinert tomt, så sentralt som du kan komme i Trondheim sentrum.
Grunnflaten i boligen er på 25 m2, bruksarealet på en 35 m2.
Boligen er koblet fra strøm- og vannettet, noe som gjør den uavhengig, Husly vil også på andre plan representere autonomi.

Vi ønsker å bygge boligen ut fra våre egne krav og behov til levestandard, enkel men tilfredsstillende. Huset legger rammer for et levesett som setter fokus på basale behov, og åpner for en mulig bevisstgjøring av økologi.

Konfrontasjonen med dagens boligmarked ga oss et behov for å gå tilbake til null, og bevisst starte derfra med utformingen.
Må kostnadene for å bo være så høye? Og husene så kjedelige? Å fristille oss fra markedet er et utgangspunkt.
Et annet utgangspunkt er menneskets basisbehov for å skape sin egen bolig, som vi har hatt i oss til alle tider; å ta det man trenger i omgivelsen og sette sammen en bolig etter ønske og evne.

I hovedkonstruksjonen bruker vi et materiale som ikke direkte blir assosiert med husbygging; europaller. Paller er ofte det eneste lett tilgjengelige trevirke som er å finne i byer utenfor Skandinavia. De er bygget etter en standard som gjelder verden over, det gjør at tegningene til Husly kan brukes over alt; denne universaliteten vil vi etterstrebe.

Til resten av konstruksjonen benytter vi tilstedeværende ressurser; gjenbruks- og nedbrytbare materialer, restmaterialer fra industri, og minst mulig stoffer som utgjør fare for beboerne eller omgivelsene.
Vi finner inspirasjon i tradisjonelle byggeskikk for å anvende moderne avfallsmaterialer. For eksempel vil vi bruke vannfaste forskalingsplater lagt som villskifer til værhud.
Et annet område hvor vi tar i bruk en gammel tradisjon, er ved å bruke en vedovn til oppvarming og matlaging, men i dag med en høyeffektiv og rentbrennende ovn.

Det eksisterer mye kunnskap om bygging av sunne hus i dag, og vi benytter oss av denne kunnskapen i utformingen. Diffusjonsåpne, tykke vegger isolert med cellulose forminsker behovet for vedfyring. Vi prøver ut skånsomme avløps-løsninger og velger å ta vare på alle ressurser som ligger i avløpsvannet, på stedet, og tester et forbedret komposteringstoalett og et gråvannsfilter.

Muligheten til å utvikle og forandre løsninger, og konstruksjoner, er spennende og interessant. Det åpner opp for en mer avslappet holdning overfor boligen; den er et objekt i forandring og for utforsking.
.
Husly handler om menneskets basale behov, og fungerer derfor på flere plan. Det handler om politikk, økonomi, økologi, sosiale temaer, historie - og selvsagt framtiden.

Under Generator vil kunstnerne bo i Husly og teste om boligen fungerer som planlagt, og det vil i denne perioden være åpne dager for publikum. For å avslutte prosjektet vil vi i september flytte Husly til det økologiske forsøksområdet Svartlamon, hvor boligen skal testes gjennom ett års bruk. Flyttingen vil bli gjennomført som dugnad, der bopelen rekonstrueres og settes opp igjen.

Gå til prosjektets egen nettside her

Foto Vegar Moen og Per Formo
© Generator

Husly under arbeid, 6. og 7. juni.

husly-1a.jpg

husly-2.jpg

husly-3.jpg

husly-4.jpg

Gulvet kommer på plass 8. juni.

gulvet-2.jpg

gulvet-3.jpg

husly-tirsdag.jpg

husly-5.jpg
13. juni

Transport og montering, 19. og 20. juni:
husly1.jpg

husly2.jpg

husly3.jpg

husly-11.jpg

husly-12.jpg

husly-13.jpg

husly-14.jpg

21. juni:husly-2106-1.jpg

husly-2106-2.jpg

husly-2106-3.jpg

husly-2106-4.jpg

husly-8-august-7.jpg

husly-8-august-1.jpg

husly-8-august-3.jpg

husly-041007.jpg

husly2-041007.jpg