Participants

Forelesere på Generatorseminar 21./22.09.06:

Olga Schmedling, Oslo
Mag.art i kunsthistorie, universitetet i Oslo, 1980. Har vært leder for Norsk Kunstkritikerlag, norsk seksjon av International Association of Art Critics, AICA, og visepresident i AICA. Daglig leder i KIK Kunstnernes Informasjonskontor (87-93) og redaktør av Norsk Kunstårbok (92-98), Leder av Norsk Kulturråds Innkjøpskomite for samtidskunst og - kunsthåndverk (97-00). Stipendiat, Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo (96-03). Avslutter nå dr.avhandlingen Monument og modernitet. (Offentlig) kunst og endring. Siden år 2000 har hun blant annet bidratt til følgende bøker: I fellesskapets rom (2000), Kunst i offentlig rom (2003), Museer i fortid og nåtid (2003), Craft – the Question of Identity again & Craft in the expanced Field, www.IASPIS.se (2003-2005), Monument et Modernité, Les functions sociales et imaginaires des arts plastiques www.franceculture.fr (2003-2004), Kunstene og det mediespesifikke En fagbok om de materialbaserte kunstartenes situasjon (2005).

Tone Hansen, Oslo
Tone Hansen er billedkunstner som skriver. Hun er for tiden stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Oppgaven har tittelen Megamonstermuseum, - kunstrommet i offentligheten. Hovedmål med oppgaven er å skape en større interesse for de mange forholdene som styrer endringer i samfunnet og hvilke utslag dette gir seg for kunsten.
Tone Hansen har blant annet stilt ut ved Nasjonalmuseet for kunst, og arrangert seminarer for ulike institusjoner. Hansen er aktuell med arbeidet ”Walk_Through_the _City” på Skulpturbiennalen, hvor diskusjonen om utviklingen av byrommet, og hvilke kamper som utspiller seg der står sentralt. Arbeidene kan sees på Vigelandsmuseet frem til 22. Oktober.
Neste prosjekt er lansering av boken What does Public Mean? Art as a Participant in the Public Arena. Boken er en antologi med bidrag fra New York, Vilnius, Oslo, San Sebastian og Hamburg. Antologien viser praktiske eksempel på kunsten som aktivt skaper offentlige rom.

Simon Sheikh, Berlin/København
Kunstkritiker og kurator. Ledet OVERGADEN, kulturministeriets Visningsrom fra 1999-2002. Professor i kunstteori ved Malmö Kunstakademi hvor han også leder programmet for kritiske studier. Kurator for flere større utstillinger i Danmark og andre land. Medredaktør av Øjeblikket, dansk tidsskrift for visuell kultur, siden 1996. Redaktør for flere antologier, for OE critical readers series utgitt av b_books Berlin, og en monografi om Knut Åsdams arbeider (2003).

Kjartan Koch Mikalsen, Trondheim
Cand. philol. i filosofi med hovedfag fra NTNU. Han har særlig jobbet med emner innen samfunnsteori og politisk filosofi med hovedvekt på teoretikere som Jürgen Habermas, Carl Schmitt, Leo Strauss og Hannah Arendt. For tiden underviser han ved NTNU. Han har tidligere holdt offentlige foredrag om politisk filosofiske temaer og om den tyske historikeren Reinhart Koselleck.

Gunnar Houen, Trondheim
Ferdig utdannet arkitekt NTH 1974. Byantikvar i Trondheim kommune fra 1984.

Bjørn Røe, Trondheim
Sivilarkitekt NTH 1962. Professor i By-og regionplanlegging ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, fra 1973. Globale problemstillinger ned til nærmiljø og detalj (alle målestokker). Planlegging i U-land, ukontrollert byvekst og ikke-autorisert bygging. Senterplanlegging. Byforming. mv. PT opptatt av Trondheims utbyggingspolitikk og manglende retningslinjer for håndtering av luftrommet. Forskning: Athen. Forskningsveiledning Dr.studenter.

Marte Huke, Trondheim
Forfatter. Har gitt ut to diktsamlinger, Delta 2002 og Se sol 2004, begge på Tiden Norsk Forlag. Tekster fra disse er oversatt til svensk, tysk, ungarsk og kroatisk. Hun mottar for tiden statens 3-årige arbeidsstipend for yngre kunstnere. Hun jobber mye med kunstnere i andre sjangre, særlig i landskapet tekst/musikk og for scene. (Bl.a. barneforestillingen “Vera Villspiker”, libretto til operaen “Larus”, samt enakteren Petter S.: Usensurert). Hun har også utformet tekstmaterialet til “Hva sier trærne?”, digital installasjon i samarbeid med billedkunstner Marte Aas. Sitter i arbeidsgruppa for Trondheim litteraturfestival Æ Å.

Katya Sander, Berlin/København
Billedkunstner. Har stilt ut og gjort prosjekter i bl.a. København, Wien, New York, München, Malmö og Leipzig. Tidligere i Norge: utstilling i Akershus Kunstnersenter (1999). Arbeider ofte intervensjonistisk i det offentlige rom, tematiserer politiske spørsmål og benytter seg av ulike medier, materialer og kommunikasjonsstrategier. Skriver også om eget og andres arbeid, og er redaktør (ofte sammen med Simon Sheikh) av bøker om et bredt spekter av tema.

Tadashi Kawamata, Tokyo
Billedkunstner. Arbeider med store og åpne strukturer i enkle trematerialer - oftest relatert til arkitektur og offentlig rom. Prosjektene har ofte karakter av provisoriske intervensjoner. Deltatt på Documenta to ganger, og på biennalene i Venezia, Saõ Paulo, Shanghai og Sidney. Har siden 1980 gjort store prosjekter verden over, bl.a. i New York, Toronto, London, Zürich, Wien, Geneve, München, Warzawa og Paris. Direktør for Yokohama Triennale 2005. Skal gjøre sitt første prosjekt i Norge for Generator.

Marit Paasche, Oslo
Marit Paasche er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen med eksperimentell film og videokunst som spesialfelt. Hun har arbeidet som frilans kunstkritiker, kurator og skribent. Paasche har blant annet kuratert utstillingene e-motion pictures (Galleri F-15), Slow (i samarbeid med Tone Hansen, Galleri Signal, Malmø) og vært ansvarlig for filmprogrammet The Society of Mind på Nasjonalmuseet for kunst. Hun har jobbet som kommentator og kunstkritiker i Morgenbladet, Aftenposten og NRK P2.
I de to siste årene har hun forelest om videokunst og filmteori ved Kunstakademiet i Oslo, vært skrivende medredaktør for bøkene Øye for tid. Om video, kunst og virkelighet og Noe kommer til skje. Nå arbeider hun med en ny bok om film og video som har arbeidstittelen Bevissthetsprojeksjoner.

Per Formo, Trondheim
Billedkunstner, prosjektleder for Generator.