Apolonija Sustersic

Apolonija Sustersic er utdannet både som arkitekt og billedkunstner og hun har gjort egne prosjekter i Slovenia, Sverige, Nederland, Tyskland, Østerike og England. Hun interesserer seg spesielt for hvordan hun som kunstner kan bidra til bredere diskusjoner om byutvikling, boformer og sosiale/politiske møtesteder. Hennes kunstprosjekter tar ofte form av steder for samtale, diskusjon, læring og bevisstgjøring.

Trondheim er på mange måter en svært aktuell arena for hennes kunst. Byen er inne i en stor omformingsprosess og mange har tanker om hva Trondheim bør være som ikke kommer til uttrykk. Apolonija Sustersic vil utføre sitt Generator-prosjekt på området Brattøra som står foran en større utbygging delvis i regi av private interesser. Hun kaller sitt bidrag “Cities of the Future”. Prosjektet består hovedsakelig av en stor sandkasse, sandbyggeformer og en modell av den planlagte utbyggingen av Brattøra. Installasjonen (sandkassen) er plassert i nærheten av sjøen (området kunne vært byens strandsone) og i nærheten av tomten til det neste store byggeprosjektet - et konferansehotell til 500 millioner kroner.

“Cities of the Future” vil åpne i midten av juli. Kunstneren og en assistent vil gjennomføre en åpen workshop i sandbyggeteknikker 8. og 9. september mellom kl. 12-17. Informasjonsmøte fredag 7. september kl 17.
Se mer info under Nyheter!

Apolonija Sustersic’s web site - Apolonija Sustersics egne nettsider

“Cities of the Future” 11./12. juli:

as-1107-2.jpg

På workshop 8. og 9. september oppsto en helt alternativ modell for utbygging av Brattøra:

w-1.jpg

w-2.jpg
Eksisterende plan for utbygging av Brattøra.

w-3.jpg

w-4.jpg

w-5.jpg

w-6.jpg

w-7.jpg

w-8.jpg

w-9.jpg

w-10.jpg

w-11.jpg

w-12.jpg

w-13.jpg