24 mai 2007

inspirasjon fra New York

Lagret under: — New Meaning @ 21:11

I New York kom vi i kontakt med en superinspirerende organisasjon der ungdom sammen med kunstnere lager veggmalerier i lokalsamfunnet de bor i. Se www.groundswellmural.org

img_3789.jpg

img_3732.jpg

Første workshop i boks

Lagret under: — New Meaning @ 20:02

Den 27/4 og den 18/5 hadde vi to møter med INN – Trondheim Kommunes Kvalifiseringsenter for innvandrere. Den første testen – er det behov for dette? Vi presenterte gruppa og vårt tilbud om å holde en workshop med deltakerne som går på INN. Det ble et interessant møte der det kom fram at det er mangel på rollemodeller og kursledere med en annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Vi er dermed inne i programmet til INN med en workshopi September. Temaer som tillit, identitet, kommunikasjon, forsoning og konflikthåndtering vil være i fokus. Vi vil også jobbe med å bryte ned fiendebilder som deltakere har og gi en bredere forståelse av konflikter for å unngå/håndtere mulige konflikter. Metodikken i seminarene vil være øvelser, diskusjoner og gruppearbeid. Deltakere får også en del akademisk presentasjon av relevante teorier. Etter ett års forberedelser gleder oss til å begynne det virkelige arbeidet!