Marit Justine Haugen

“Zone of Urgency”

Marit Justine Haugen har både arkitektutdanning (fra NTNU, 2000) og kunstutdanning (fra Kunstakademiet i Oslo, 2005). Hun har tidligere bl.a. markert seg med en stor installasjon på Skulpturbiennalen i Oslo (2006).

Hun ønsker i sitt Generatorprosjekt å forstyrre det offentlige roms trygghet og fortrolighet ved å vise en stillferdig video på et stort antall offentlige steder i Trondheim. Med å insistere på denne enkle og stille hendelsen vil hun skape en ’Zone of Urgency’, en opplevelse av at freden er forstyrret: det er noe som haster, noe må gjøres…

Zone of Urgency vises følgende steder/tider:

Biblioteket, ekspedisjonen 1. etg: 10 min Loop kontinuerlig gjennom hele perioden
Biblioteket, kinoteket 2. etg: slås på manuelt ved behov, ca 2 dager pr. uke ved skolebesøk o.l.
Tirsdag 19. juni fra kl. 12: kontinuerlig ut dagen.

Byskjermen på Torvet: 30 sekunder i intervaller 1- 2 ggr pr. time, gjennom hele perioden
Prinsen Kino, storskjerm i foaje: 1- 2 ganger pr. time fra 18. juni - 15. juli samt 13. august - 9. september.
Bytorget, resepsjonen Erling Skakkesgate 14: ca 20 ganger pr. time, hele perioden
Fylkesordfører møterom: ved møter 10 min loop kontinuerlig, hele perioden
Pirbadet, resepsjonen: NB skjerm ute av drift

Foto Vegar Moen
© Generator

marit-justine-svhv.jpg
Biblioteket, ekspedisjon 1. etg.

marit-justine-2.jpg
Byskjermen på Torvet

marit-justine-bytorget.jpg
Inngang/ekspedisjon i Bytorget, Erling Skakkesgt. 14

mjh-prinsen.jpg
Prinsen kino