2007-03-27

Filed under: — New Meaning @ 7.31 pm

Kurs med Zahir 17. - 18.mars
Zahir leda oss i et helgeseminar. Han har vært gruppeleder i ISFIT dialog (International Student Festival in Trondheim). Zahir hadde øvelser med oss om identitet, kommunikasjon, lytting og ordstyring. I tillegg snakket han om fasilitatorrollen og om konfliktassosiasjoner.

img_5180.jpg

Zahir er spillende trener!

img_5191.jpg
I øvelsen fikk vi et stykke papir som alle må ha kontakt med - uten å være i kontakt med gulvet.

img_5196.jpg
Papirstykket blir mindre og mindre ned til størrelsen av et frimerke.

img_5194-liten.jpg
Sånn ser løsninga ut. Jamil fikk den lyse ideen. Opp og hopp!

img_5189.jpg

Hvordan kan vi dele appelsinen mellom oss?

Kurs med Fredslaget 2.-3. februar
Kurset handlet om hvordan vi kan fremme dialogideer til andre. Kurslederne, Eirin Annamo og Ingrid Brudevoll, brukte forskjellige metoder for gi oss et bilde av ulike konfliktscenarioer hvor vi måtte å finne løsninger eller håndtere konflikten. Dessuten hadde vi mye diskusjoner og øvelser om dialog.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.