2007-07-13

Søndagstur i Generator

Filed under: — Per @ 8.31 am

Søndag 15. juli kan du bli med kunsthistoriker Anja Johansen på en liten rundtur i noen av Generatorprosjektene i sentrum.
Oppmøte kl. 13 i Tordenskjoldparken bak Vår Frue kirke. Omvisningen er gratis og tar ca 1-2 timer.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.