2007-09-19

And the work can begin…

Filed under: — New Meaning @ 11.48 pm

Arkivet har funnet “byggemeldinga” vår. Byggesak prioriterer oss:) og vi kan begynne på veggen i Selsbakkv 36 B. Nå håper vi bare at værgudene er på vår side torsdag og fredag, det er jo Ramadan så det burde gå…

vegg

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.