2007-07-13

Cities of the Future

Filed under: — Per @ 8.37 am

Den viktigste delen av Apolonija Sustersic sitt Generatorprosjekt - en stor sandkasse med spesialsand - er på plass på Brattøra, ved lekeplassen utenfor Pirbadet. Her kommer det etterhvert også en modell av den planlagte utbyggingen av området og diverse redskaper og former for bygging i sand.

Kunstneren og en assistent vil gjennomføre en åpen workshop i sandbygging 7. og 8. september.
Se flere bilder under Prosjekter/kunstnerens navn.

as-1207-1.jpg

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.