2007-06-10

Veggmaleriets begynnelse

Filed under: — New Meaning @ 1.55 pm

bilde052.jpg
En fiiin vegg i Heimdal. Nå gjenstår det bare å se om RIMI gir oss endelig tillatelse.

bilde038.jpg

bilde036.jpg
Hanin, Jaheda og Taha jobber med skisser og ideer til veggmaleriet på bilioteket.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.