2006-04-27

Generator på Statoil

Filed under: — Per @ 4.50 pm

Generator ble idag presentert for en gruppe inviterte fra næringslivet
på et møte i Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim.

Dette er det første i en rekke fremstøt for å styrke finansieringen av prosjektet
og samtidig utvide eierskapsfølelsen og engasjementet for Generator i Trondheim.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.