New Meaning

2007-05-24

inspirasjon fra New York

Filed under: — New Meaning @ 9.11 pm

I New York kom vi i kontakt med en superinspirerende organisasjon der ungdom sammen med kunstnere lager veggmalerier i lokalsamfunnet de bor i. Se www.groundswellmural.org

img_3789.jpg

img_3732.jpg

Første workshop i boks

Filed under: — New Meaning @ 8.02 pm

Den 27/4 og den 18/5 hadde vi to møter med INN – Trondheim Kommunes Kvalifiseringsenter for innvandrere. Den første testen – er det behov for dette? Vi presenterte gruppa og vårt tilbud om å holde en workshop med deltakerne som går på INN. Det ble et interessant møte der det kom fram at det er mangel på rollemodeller og kursledere med en annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Vi er dermed inne i programmet til INN med en workshopi September. Temaer som tillit, identitet, kommunikasjon, forsoning og konflikthåndtering vil være i fokus. Vi vil også jobbe med å bryte ned fiendebilder som deltakere har og gi en bredere forståelse av konflikter for å unngå/håndtere mulige konflikter. Metodikken i seminarene vil være øvelser, diskusjoner og gruppearbeid. Deltakere får også en del akademisk presentasjon av relevante teorier. Etter ett års forberedelser gleder oss til å begynne det virkelige arbeidet!

2007-04-04

Hvorfor New Meaning/Dialog

Filed under: — New Meaning @ 4.11 pm

Hvordan har vi kommet til New Meaning/Dialog prosjektet?

New Meaning er en organisasjon som har jobbet med unge med interkulturell bakgrunn siden 2000. New Meanings hovedmål har vært å effektivisere flyktningers og innvandreres integrering. Vi har forsøkt å skape muligheter hvor deltakerne kan utrykke sine meninger og vise sine kunnskaper. I tillegg ønsket vi å være en arena der man kan fortelle om sine egne verdier, kultur og tradisjoner. Magasinproduksjon i papir og på nett, spill, nettradio og liveshow var noe av de viktigste aktivitetene av New Meaning. Det var både norske og flyktninger med på New Meaning.

På basis av et forslag fra en våre kollegaer i New Meaning, begynte vi å tenke på dialog og konflikthåndtering. Vi hadde flere møter og diskusjoner om behovet for dialog, ikke voldelig kommunikasjon og konflikthåndtering. Gruppens mening er at behovet for å kunne noe om dialogteknikker og om ikke voldelig kommunikasjon er svært stort i vårt lokale samfunn.
Målet med prosjektet er å fremme dialog og konflikthåndtering samt ikkevoldelige kommunikasjon. Vi mener at alle har lov å være enten enig eller uenige med hverandre. Men vi må lære å tolerere og forstå hverandres meninger. Samtidige må vi lære å utrykke våre meninger uten å fornærme andre. Hvis man forstår hverandre i det samfunnet man bor, har man kommet i gang med integrasjon og med å skape et varmere miljø blant dets innbyggere.

For levere et godt produkt trengte vi en del kursing om dialog, konfliktshåndtering, ordstyring, osv. Derfor har vi tatt kontakt med aktuelle organisasjoner blant annet Nansenskolen og Norsk fredssenter og bedt dem å ha kurs for oss.

Vi (prosjektlederne) holder nå på med å kvalifisere oss gjennom flere kurser. Vi er snart klare til å gjennomføre dialogseminarer og workshops for våre målgrupper. Vi har planlagt å ha det første seminaret for voksne innvandrere som enten går på skole eller norskkurs i Trondheim. Vi har to hovedmål eller forventinger fra det første seminaret. Først ønsker vi å fremme dialogideer, og konflikthåndteringsmetoder til deltakerne. Dessuten ønsker vi å identifisere noe av de ressurssterke deltakerne som kan være med oss i framtidens prosjekter. Vi vet at det finnes mange ressurssterke personer blant flyktninger og innvandrere. Vi vil motivere dem å engasjere seg og dele sine erfaringer og kunnskaper med andre for skape et varmere miljø.

Jamil Naser Seyed

2007-03-27

Filed under: — New Meaning @ 7.31 pm

Kurs med Zahir 17. - 18.mars
Zahir leda oss i et helgeseminar. Han har vært gruppeleder i ISFIT dialog (International Student Festival in Trondheim). Zahir hadde øvelser med oss om identitet, kommunikasjon, lytting og ordstyring. I tillegg snakket han om fasilitatorrollen og om konfliktassosiasjoner.

img_5180.jpg

Zahir er spillende trener!

img_5191.jpg
I øvelsen fikk vi et stykke papir som alle må ha kontakt med - uten å være i kontakt med gulvet.

img_5196.jpg
Papirstykket blir mindre og mindre ned til størrelsen av et frimerke.

img_5194-liten.jpg
Sånn ser løsninga ut. Jamil fikk den lyse ideen. Opp og hopp!

img_5189.jpg

Hvordan kan vi dele appelsinen mellom oss?

Kurs med Fredslaget 2.-3. februar
Kurset handlet om hvordan vi kan fremme dialogideer til andre. Kurslederne, Eirin Annamo og Ingrid Brudevoll, brukte forskjellige metoder for gi oss et bilde av ulike konfliktscenarioer hvor vi måtte å finne løsninger eller håndtere konflikten. Dessuten hadde vi mye diskusjoner og øvelser om dialog.

2007-02-12

New Meaning

Filed under: — New Meaning @ 8.04 pm

“New Meaning/Dialog” ved Gry Ulrichsen, Hanin Al Khamsi, Sayed Zahir Nasir og Sayed Jamil Nasir

« Previous Page