2007-06-10

Flere møter

Filed under: — New Meaning @ 2.19 pm

Den 7. juni hadde vi møte med flyktningekonsulentene i Melhus kommune. Vi ble her invitert til å ha en miniworkshop på et treff i september for alle flyktningekonsulentene i Nord og Sør Trøndelag.

Samme dag var vi hos flyktningekonsulentene i Malvik. Kommunen her er mindre og det er færre nyankommne. I Malvik kom det fram at det først og fremst ungdom som er aktuelle deltakere.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.