2006-09-30

Generator-seminaret

Filed under: — Per @ 10.41 am

Generator arrangerte sitt seminar 21. og 22. september. Med ca 90 påmeldte deltakere og godt forberedte forelesere ble dette en interessant og nyttig kartlegging av Generators arbeidsfelt: kunst i offentlig rom. Ikke minst fikk forsamlingen en grundig innføring i ulike synspunkter på og modeller for det offentlige rom selv.
Vi håper at dette seminaret vil kunne bidra til en styrket debatt omkring kunstens rolle i det offentlige rom (og generelt om kunstens funksjon i samfunnet) - en debatt som Generator ønsker å stimulere ytterligere i tiden som kommer.

Vi tar sikte på å legge ut tekstene til forelesningene under Seminar/tekster/seminarinnlegg i menyen til venstre.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.