2007-09-10

Vellykket workshop!

Filed under: — Per @ 11.36 pm

Apolonija Sustersic (til venstre på bildet) og Jenny Berntsson gjennomførte en vellykket workshop under tittelen “Cities of the future” lørdag 8. og søndag 9. september.

w-14.jpg

Værgudene var snille mot oss - det striregnet både dagen før og dagen etter workshopen.

Deltagerne tok utgangspunkt i den eksisterende modellen for utbygging av området og fant i fellesskap frem til en alternativ løsning med vekt på mindre hus gruppert i landsbylignende fortettinger.

w-15.jpg

Se Apolonija Sustersics sider i menyen for flere fotos fra workshopen!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.