2007-09-25

Workshop og veggmaleri

Filed under: — New Meaning @ 9.15 pm

I tilknytning til Generator arrangerer New Meaning/Dialog en workshopserie i dialogforståelse med nyankomne innvandrere i Trondheim. Prosjektgruppa har det siste året fått omfattende kursing i å være gruppeledere og facilitatorer. Iløpet av Generatorperioden satser vi også å lage et veggmaleri; hvordan og hvor avhenger av deltakerne og deres interesser.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.