Prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjon for Generator

Prosjektet eies av Trøndelag senter for samtidskunst og Trondheim kommune.

Generator ledes av en prosjektgruppe som består av:

Per Formo, billedkunstner (prosjektleder)
Anne Helga Henning, billedkunstner
Beret Aksnes, billedkunstner
Erlend Leirdal, kunsthåndverker
Ulrika Wallin Johansen, kunsthistoriker og saksbehandler Trondheim kommune
Marit-Kristine Flåtter, Trondheim kommune
Johan Fredrik Urnes, cand. philol. og Daglig leder for Trøndelag senter for samtidskunst

Prosjektet er finansiert med midler fra:

Trondheim kommune
Trøndelag senter for samtidskunst
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg/Kunst i offentlige rom KORO
Norsk Kulturråd
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Stiftelsen Fritt Ord
Japan Foundation
Trondheim kommune, formidlingstjenesten og evalueringstjenesten
TOBB (Trondheim og Omegn Boligbyggelag)
KHL

Trøndelag senter for samtidskunst er sekretariat og har regnskapsansvar for Generator.