Innhold

Prosjektet Generator vil fokusere på forholdet mellom kunst og samfunn
generelt og på kunst i offentlig rom spesielt ved å gjennnomføre temporære
kunstprosjekter i Trondheims offentlige rom. Generator vil også diskutererelevante problemstillinger på seminar, på nett, i møter med publikum og kunstnere, og i en bok som vil bli utgitt i etterkant av prosjektet.

Generator består av:

• temporære kunstprosjekter i Trondheims offentlige rom, 9. juni - 30. september 2007:

- 3 inviterte kunstnere:
Tadashi Kawamata (Tokyo): Tree Huts
Katya Sander (København/Berlin): Fanism
Apolonija Sustersic (Ljubljana/Amsterdam): Cities of the Future

- 6 prosjekter valgt ut etter en åpen innsendelse av prosjektforslag
Marit Justine Haugen (Oslo): Zone of Urgency
Vigdis Haugtrø og Jan de Gier (Trondheim): Økologisk ferdighus
Tina Jonsbu (Oslo): Tyggegummimerking
Frøydis Lindén (Bergen): Hvor kommer du fra?
Hilde Rognskog (Oslo): EIE, ja ahhh ja, ja…
New Meaning ved Gry Ulrichsen, Hanin Al Khamsi, Sayed Zahir Nasir og Sayed Jamil Nasir (Trondheim): New Meaning/Dialog

• et åpent seminar 21. og 22. september 2006

• formidling av kunstprosjektene ved Den kulturelle skolesekken
(Trondheim kommunes formidlingstjeneste)

• en utstilling med dokumentasjon av kunstprosjektene
(i regi av Den kulturelle skolesekken)

• Generator-boken, utgis høsten 2007 - med dokumentasjon, diskusjon,
digresjon, resepsjon…

• publisering på internett: seminartekster, dokumentasjon av kunstprosjekter, generell info

english